Národný inštitút kvality a inovácií, n.o. v likvidácii